Kontakt:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Kultúra

Nemožno nespomenúť humánnu činnost červeného kríža Jeho členovia popri získavaní dobrovoľných darcov najvzáčnejšej tekutiny sa nezištne starali aj o prestarlých občanov, poriadali besedy a školenia o poskytovaní prvej pomoci.
Mládež združujúca sa v Klube mladých, tak ako všade na okolí, pripravuje pre seba a mladých ľudí z okolia mládežnícke tanečné zábavy.

Dlhoročnú tradíciu v Blažiciach majú požiarnici, ktorí si postavili v r. 1956 požiarnu zbrojnicu. Požiarnický zbor v našej obci zanikol v r. 1992.

Z najnovších kultúrnych aktivít v obci je potrebné spomenúť vznik mládežníckeho MO MS, ktorý založil súbor "Blažičan" s jeho tanečnou a speváckou zložkou. Medzi ich úspechy za krátke obdobie trvania možno počítať nacvičenie programu a zabezpečenie detských hier na tohtoročnom juniálese. Aktívne sa zúčastnil v priebehu mesiaca júl 1995 na celosvetovom festivale slovenskej mládeže v Michalovciach a Martine.