Kontakt:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Kostol

Rímskokatolícky Kostol sv. Michala Archanjela z 15. storočia, postavil premonštrátsky prepošt z Nižnej Myšle. Ide o jednoloďový kostol s polygonálnou svätyňou, neskôr upravovaný.

kostolV severovýchodnej stene polygónu sa nachádza kamenné výklenkové pastofórium s priestorovým združeným baldachýnom a kružbovým štítom nadstavca. Po zabudovaní čalúnenej drevenej skrinky s dvierkami výklenok slúži opäť na úschovu eucharistie. Výklenok má mohutnú parapetnú rímsu, po oboch stranách reliéfne profilované štíhle prúty, podopierajúce dvojicu drobno tvarovaných vimpergov v tvare oslieho chrbta, zdobených jemnými fiálami a paneláciou slepých kružieb, podopierajúcich vysadenú, dvakrát priestorovo zalomenú rímsu s výrazným zuborezom (atikou).

Nad rímsou je z osi vychýlený motív kružby, vo výplni ktorej je biskupská (prepoštská) mitra a erb. Zaujímavý reliéf je však pod dvojicou vimpergových oblúkov: pod ľavým (severným) vimpergom je reliéf polpostavy Krista so žehnajúcimi rukami, v oblakoch, znázornených hadiacou sa "páskou". Kristus má nad hlavou širokú svätožiaru.

V poli pravého (južného) vimpergu je polpostava Mojžiša (z čela mu vyrastajú dva "rohy" - mylná interpretácia starozákonnej hebrejčiny), ktorý drží v pravej ruke dve kamenné platne Desatora a v ľavej hadiacu sa nápisovú pásku. Polpostava sa vynára spoza zuborezovej atiky. Keďže celý povrch kamenného pastofória je pretretý viacnásobným náterom, niektoré časti sú navyše "pozlátené", nie je možné definovať drobné detaily reliéfu či prečítať prípadný nápis na páske.

Z ikonografického hľadiska je motív i jeho umiestnenie mimoriadne zaujímavé a pokúsime sa ho interpretovať: vo svätyni, kde stojí oltár, je definovaná strana ľavá (severná) ako strana evanjelia a pravá (južná) ako strana epištoly či lekcie. Snáď z tohto dôvodu je Kristus umiestnený na ľavej strane pastofória a starozákonný Mojžiš na pravej. Kristovo obetované telo je zhmotnené v eucharistii, prostredníctvom ktorého možno získať požehnanie. Mojžiš v tomto prípade predstavuje sprostredkovateľa manny, ktorá je jedným zo starozákonných predobrazov eucharistie. Na východnom Slovensku zatiaľ nepoznáme na pastofóriu ikonografický motív manny či Mojžiša, a tým je tento prípad vzácnejší.