Kontakt:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Kontakt

Toto webové sídlo www.obecblazice.sk spravuje Obec Blažice a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu: 

Obec Blažice
Adresa:
Obecný úrad Blažice
Blažice 53
044 16 Bohdanovce

IČO: 00690198

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Košice okolie

Región: Slanecký
Počet obyvateľov: 616
Rozloha: 340 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1245

Všeobecné informácie: info@obecblazice.sk
Podateľňa: podatelna@obecblazice.sk
Starosta : Juraj Gmitro,  starosta@obecblazice.sk, Tel.: 055 / 694 11 06
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@obecblazice.sk

Sekretariát:
Tel.: 055 / 694 11 06
Email: sekretariat@obecblazice.sk

Kompetencie:
Obec Blažice je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Úradné hodiny:

Pondelok 7.30 – 12.00 13.00 – 15.30
Utorok Nestránkový deň  
Streda 7.30 – 12.00 13.00 – 17.00
Štvrtok Nestránkový deň  
Piatok 7.30 – 12.00 13.00 – 14.00

Technický prevádzkovateľ:

wbx s.r.o.

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.:
+421 55 644 25 35