Kontakt:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Hlavný kontrolór

Meno zodpovednej osoby : Terézia Kinlovičová

e-mail : t.kinlovicova@gmail.com

Osoba zodpovedná na podanie podnetov v zmysle zákona č. 307/204 Z.z.

Zverejnené : 11.06.2018